Elders
Larry & Darlene Kornelsen
Elders
Eldon & Yolanda Penner
Lead Pastor
Abe & Susie Wiebe
Associate Pastor
Irwin & Roberta Kornelsen
Youth Ministry Team Leader
Teresa Plett
 
Kids Ministry Team Leader
Kelli Kornelsen
Young Adults Ministry Team Leader
Eldon Penner
Worship & Music Director
Leigh-Ann Burger
Congregation Care Team Leader
Peter & Thelma Klassen